Vastsündinu ravikindlustus

Info pärineb lehelt http://www.eesti.ee/

Ravikindlustuse seadus annab kindlustuse lastele, kes on Eesti alalised elanikud või viibivad Eestis tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel kuni 19-aastaseks saamiseni.

Ravikindlustuse tekkimine

Alla 19. a isikud võtab haigekassa arvele rahvastikuregistri andmete alusel. Rahvastikuregistri aadressi alusel määratakse alla 19-aastasele inimesele ka kindlustuspiirkond. Kindlustuspiirkonna muutmiseks tuleb esitada lapsel või tema vanemal Haigekassale vastav avaldus.

Perearsti lapsele valivad vanemad vastavalt oma soovile. Esimesel elukuul külastab perearst või õde ka kodu, et kontrollida lapse tervist.

Kõik lapsed kuni 19-aastaseks saamiseni omavad ravikindlustust.

Esimestel elupäevadel saab laps esimese tuberkuloosi vaktsiini, Tallinnas B-hepatiidi kaitsesüsti ja K-vitamiini kaitsesüsti, kolmandal-neljandal päeval võetakse vereproovid võimalike kaasasündinud haiguste väljaselgitamiseks. Kõigist protseduuridest vastsündinuga peavad haiglatöötajad lapsevanemat informeerima.