Perekool.ee kasutajatingimused

Perekool.ee pere ootab oma kasutajatelt eelkõige lugupidavat, sõbralikku ja viisakat käitumist teiste suhtes. Lähtudes oma tegevuses perekool.ee kasutajatingimustes, saame üheskoos luua väärika ning eesmärgipärase veebikeskkonna
Foorumis toimub suhtlemine teiste inimestega, mitte arvutiga ja kommenteerite teemat või postitust, mitte teema algataja- või teise postitaja isikut.
Foorumi kasutajad nõustuvad liitumisel, lugemisel ja postitamisel käesolevate reeglitega.
1.Perekool.ee kasutaja õigused
1.1. Igal Kasutajal saab olla ainult üks kasutajakonto.
1.2. Registreerumisel saab Kasutaja automaatse e-kirja, mis sisaldab linki oma kasutajakonto aktiveerimiseks.
1.3. Kasutaja saab valida foorumisse kirjutamisel, kas esineb enda kasutajanime alt või anonüümse aliasena „Kägu“. Aliast „Kägu“ kasutades ei kuvata teistele tavakasutajatele postituse teinud kasutaja kasutajanime. Päriskasutajanimi on näha Foorumi Moderaatoritele.
1.4. Kasutajal ei ole lubatud teha postitusi teise inimese nime all.
1.5. Kasutajal on õigus informeerida foorumi haldajat tema või teiste isikuid puuudutavate ja ebasobivate postituste märkamisel e-kirja teel info@perekool.ee või märkides postituse ebasobivaks klikates nupul „Teata ebasobivast“.

2. Perekool.ee kasutaja kohustused

2.1. Kasutajal on kohustus käituda teiste suhtes viisakalt, lugupidavalt ning sõbralikult.
3. Foorumi kasutamise kodukord
3.1. Oodatud on arendav ja konstruktiivne arutelu!
3.2. Vältida tuleb vältida pahatahtliku ja halvustava arutelu algatamist ning jätkamist.
3.3. Enne kirjutamist veenduge, et sel teemal juba ei ole postitusi, kasutage otsinguks märksõnu.
3.4. Uus teema algatage sobivasse alafoorumisse ja võimalusel juba eksisteerivasse ning sobivasse teemasse.
3.5. Postituse sisu saate muuta ühe tunni jooksul peale postitamist.
3.6. Teisi autoreid tsiteerides või faktide esitamisel, viidake algallikale.
3.7. Teemaalgatust, millele on lisatud postitusi, võib erandina mõjuval põhjusel kustutada, pöördudes moderaatori poole e-kirja teel info@perekool.ee.
3.8. Perekooli foorumi kasutajad saavad teha postitusi, kuid teemasse või foorumisse mittesobivaid postitusi võidakse tõsta sobivasse alafoorumisse, toimetada või eemaldada.
3.9. Foorumi teemad, millele ei ole vastatud ühe aasta jooksul arhiveeritakse, neid on võimalik vaadata, kuid vastamise võimalus on blokeeritud.
4. Keelatud tegevused Foorumis
Foorumis on keelatud algatada ja kirjutada järgnevatel teemadel:
4.1 isiklikud solvangud isiku nime/tuntud hüüdnime kasutades (mittesoovitavad on igasugused mõtteavaldused kaasfoorumlaste isikuomaduste osas);
4.2 moderaatorite töö ja töökorralduse üle kommenteerimine. Pretensioonide ja tagasiside andmiseks kirjutage info@perekool.ee
4.3 isiklik kirjavahetus foorumi avalikes teemades;
4.4 arutada teise inimese ja tema lähedaste isikliku elu, esitades spekulatiivseid oletusi tema isiku kohta, mis võivad teist inimest solvata, või kahjustada tema mainet ja head nime;
4.5 foorumis tuleb vältida valetamist, laimu, vulgaarsust, inimväärikuse alandamist;
4.6 seadusrikkumisele üleskutsuvad ning kehtivate õigusaktidega vastuollu minevad sõnumid (rikuvad head tava, sisaldavad riigisaladusi, õhutavad rahvuste ja sugudevahelist või rassilist vihavaenu, vägivalda, propageerivad narkootikume, alkoholi ja /või tubakatooteid, piraatlust, jagatakse/müüakse ravimeid vms);
4.7 anonüümsed abipalved, (sh materiaalse abi osutamine);
4.8 omavoliline kooskõlastamata reklaam;
4.9 müügikuulutused (selleks on loodud ostu-müügi keskkond laat.perekool.ee);

5. Modereerimine ja moderaatori õigused

Modereerimine on perekool.ee foorumi kasutajate poolt loodud sisu toimetamine lähtudes kasutajatingimustest, eetikanormidest ja õigusaktidest.
5.1. Kui algatatud teemasse lisanduvad kommentaarid, mis ei haaku algatatud teemaga, on moderaatoril õigus tõsta postitus sobivasse alamfoorumisse, eemaldada ebasobivad kommentaarid või sulgeda teemad edasisteks postitusteks.
5.2. Oma eesmärgi täitnud teemaalgatused suletakse.
5.3. Foorumi liikmeid, kes korduvalt teevad sobimatuid postitusi hoiatatakse registreeritud e-posti aadressile edastatud privaatsõnumiga.
5.4. Rikkumiste korral kasutajakonto blokeeritakse. Blokeeringu eemaldamiseks peab kasutaja saatma e-kirja aadressile info@perekool.ee põhjendusega postitusõiguse taastamiseks.
5.5. Moderaatorid annavad endast parima, et hoida foorumit korras ning tagada reeglite järgmine ning rikkumistele reageerimine.

5.2. Modereerimist puudutavad sõnumid ja ebasobivad postitused
5.2.1. Kui leiate postituse, mis on sobimatu või kuidagi solvav, ründav, alavääristav, siis palun andke sellest teada moderaatorile e-kirja teel info@perekool.ee või märkides postituse ebasobivaks klikates nupul „Teata ebasobivast“.
5.2.2. Kui kasutajana olete rahulolematu moderaatori tegevusega, siis palun kirjutage info@perekool.ee.
5.2.3. „Kasutaja abi ja mõtted on Foorumi rubriik, kuhu saab edastada ettepanekuid muudatusteks Perekooli töös. Oma eesmärgid täitnud postitused kustutatakse.

5.3. PEREKOOL.EE laat
Laat on ostmise-müümise, ära andmise ja vahetamise keskkond.
5.3.1 Kuulutust saab lisada vaid registreerunud kasutaja.
5.3.2 Kasutajakontole lisatud kontaktandmed- telefon, meiliaadress, asukoht – kuvatakse automaatselt Laada kuulutuse lisamisel. Andmeid lisades saad neid igal ajal muuta, sellega ei kaasne kasutajaprofiilis andmete muutumine.
5.3.3 Kuulutada saab isik, kes on vanem kui 16 aastat.
5.3.4 Kuulutuse lisamisel saad määrata, kas tegu on eraisiku tasuta, eraisiku tasulise või äriliste kuulutustega
5.3.5 Eraisikutele on isiklike asjade müük, ost ja vahetus tasuta. Kuulutus on aktiivne 30 päeva.
5.3.6 Eraisikutel on võimalus avaldada ka tasulisi kuulutusi. Kuulutuse hind 30 päevaks on 3.20. Tasulised kuulutused kuvatakse alamrubriigi kuulutuste nimekirja alguses ning on värvide poolest eristatud. Samuti on tasulised kuulutused otsingu tulemustes kuvatud nimekirja alguses.
5.3.7 Äriisiku kuulutamine on tasuline. Kõik isikud, kes müüvad oma teenust (lapsehoidjad, käsitöölised, juuksurid, võrkturundus jm) või tegelevad kauba tootmise või vahendamisega ning teenivad sellega elatist, on meie keskkonnas arvel kui äriisikud ja peavad maksma kuulutamise eest tasu. Kuulutuse hind 14 päevaks on 3.20.
5.3.8 Ärilised kuulutused, mis on avaldatud tasuta kuulutusena kustutatakse.
5.3.9 Kuulutuste eest tasumine toimub SMS makse abil.
5.3.10 Kasutaja vea tõttu avaldamata jäänud kuulutuse korral (nt valesti sisestatud SMS) ei tagasta Perekool.ee SMS-i maksumust.
5.3.11 Kasutajatingimusi rikkuvate tasuliste kuulutuste kustutamisel moderaatori poolt ei tagastata SMS-i maksumust.
5.3.12 Kasutaja kohustub esitama ainult tõeseid andmeid müüdavate/vahetatavate asjade/teenuste kohta, sh tõeseid pilte. Pilt peab olema müüdavast tootest. Kasutaja poolt edastatavad tekstid, fotod ja andmed peavad olema kooskõlas heade tavade ja kommetega.
5.3.13 Kasutaja kohustub kinni pidama loodud alamrubriikidest ning mitte lisama kuulutusi valesse rubriiki. Samasisulist kuulutust ei tohi lisada mitmesse alamrubriiki.
5.3.14 Kasutaja ei tohi muuta lehele juba sisestatud kuulutuse (tasuta ja ka tasulise) pealkirja või sisu nii, et kuulutuse algne sisu muutub. Moderaatoritel on õigus sellised kuulutused kustutada.
5.3.15 Iga kuulutus kustub automaatselt 30 päeva pärast peale lisamist, olenemata eesmärgi täitumisest.
5.3.16 Iga eesmärgi täitnud kuulutus tuleb kasutaja poolt kustutada.
5.3.17 Aegunud kuulutused säilivad kasutajakontol nähtavatena 3 kuud, nii saad vajadusel aegunud kuulutust kergesti aktiveerida. Kustutatud kuulutusi uuesti aktiveerida ei saa.
5.3.18 Kasutaja vastutab avaldatud kuulutuse seaduslikkuse ja/või tõepärasuse eest. Perekool.ee ei vastutata kuulutustes pakutavate kaupade ja/või teenuste kvaliteedi ja eest.
5.3.19 Teised kasutajad saavad lisada kasutaja tehingute, kauba jms. kohta kommentaare. Kommenteerida saab vaid registreerunud kasutaja. Kommentaari kustutamise õigus on vaid kommentaari lisajal ning moderaatoril.
5.3.20 Perekool.ee lehel on keelatud kaubelda (st müüa, osta, ära anda või vahetada):
• Alkoholi, narkootikumide, tubaka – ja nikotiinitoodetega
• Relvadega
• Ravimite ja toidulisanditega
• Tallinki kinkekaartidega
• Teiste kaupade ja teenustega, millega kauplemine on seadusest või kauba/teenuse esialgse pakkujaga sõlmitud lepingust tulenevalt keelatud.
5.3.21 Perekooli moderaatoritel on õigus kustutada ilma hoiatamata kõik kuulutused, mis reeglitega vastuollu lähevad.

Autoriõigused
www.perekool.ee internetiportaalis sisalduvate materjalide (artiklid, lehe kujundused, pildi- ning videomaterjal jms) omanikuks on Eesti Ämmaemandate Ühing. Keelatud on kopeerimine, reprodutseerimine, avaldamine ja muul viisil materjalide kasutamine, välja arvatud isiklikel mitteärilistel otstarvetel.
Perekool.ee portaalis olevate materjalide refereerimine, informatsiooni reprodutseerimine, kopeerimine, tsiteerimine ja levitamine on lubatud vaid juhul, kui avaldatud artiklid või tsitaadid on varustatud viitega originaalartiklile ja foorumipostitusele.
PEREKOOL.EE ei vastuta:
• Lehekülje kaudu ostetavate/müüdavate/vahetatavate asjade ja teenuste kvaliteedi eest.
• Leheküljel toimuvate ostu/müügi/vahetuse tehingutes toimuvate pettuste eest.
• Foorumipostituste sisu eest.
• Foorumis avaldatava informatsiooni tõele vastavuse ja/või seaduslikkuse eest.
• Perekool.ee kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.
www.perekool.ee foorumi reegleid on õigus muuta perekool.ee toimetusel.

Kasutajatingimused on uuendatud ja kinnitatud 2. august 2016 .a