Suitsetamise põhjused

Enamik inimesi hakkab suitsetama sotsiaalsetel põhjustel (nt sotsiaalse võrgustiku/tutvusringkonna mõju, töötus, iidolite/autoriteetide eeskuju, haridustase, madal enesehinnang jne) ja jätkavad seda harjumusest või psühholoogilisest vajadusest. Lastest, kelle vanemad on suitsetajad, saavad suure tõenäosusega samuti suitsetajad ja seda juba teismeeas, kuna nad on üles kasvanud suitsetajate keskkonnas. Suitsetamise kaudu tuntakse end rohkem iseseisva ja täiskasvanuna. Noorte suitsetamiskäitumisele mõju avaldavad tegurid on järgmised: sotsiaalmajanduslikud (vanus, sugu, rahvus, perekonna suurus ja struktuur, sissetulek jms), interpersonaalsed (vanemate, õdede-vendade, sõprade suitsetamine, läbisaamine nendega), käitumuslikud (hüperaktiivsus, koolist puudumine, halb õppeedukus) ja isiksuslikud tegurid.

Ka reklaamil on oma osa suitsetama hakkamisel. Näiteks paljudes reklaamloosungites kujutatakse suitsetamist positiivse ja “vabastava” tegevusena. Suitsetajat on kujutatud reklaamides eduka, seksapiilse ja heas vormis oleva inimesena, mis olulisel määral mõjutab näiteks tüdrukute ja naiste suitsetamist, kuna nad usuvad, et suitsetamine aitab hoida kehakaalu kontrolli all ning enesehinnangut tõsta. Vaatamata sellele, et Euroopa Liidus ning nüüdseks ka Eestis on keelatud kasutada sigarettidega seoses selliseid sõnu nagu &mild” ja &light” (“mahe” ja “kerge”), püüavad turustajad ikkagi tarbijat sellesisuliste reklaamlausete või sigaretipakkidel kasutatavate erinevate värvide abil eksitada. Naistele on suunatud ka eriliselt disainitud sigaretid (pikad ja peenikesed).

Suitsetamine ja tervis

Suitsetamise mõju tervisele

  • Suitsetamine on sõltuvushaigus, mille üle inimene on kaotanud kontrolli.
  • Iga suitsetatud sigaret kaotab suitsetaja elust keskmiselt seitse minutit.
  • Suitsetaja elab tavaliselt 7-13 aastat vähem kui oleks võinud…
  • Suitsetamine lühendab eluiga ja halvendab elukvaliteeti.
  • Eestis võib ligikaudu 1/5 kõigist surmajuhtumitest olla põhjustatud otseselt või kaudselt suitsetamisest, suitsetamine toob endaga kaasa keskmiselt kümme surmajuhtu päevas.

Suitsetamisega seotud haigusi on kokku loetletud kakskümmend viis. Osal nendest, nagu kopsuvähil ja ajurabandusel, on suitsetamisega tugev ja oluline seos. Tõsiasi on see, et kõik kopsude, hingetoru ja kõri põletikulised haigused on suitsetamisele avatud väravaks, mida sigaretisuits ägestab ja ei lase välja ravida.
->Loe veel