Sotsiaalteenused peredele

Sotsiaalteenuseid osutatakse üldjuhul personaalselt. Siiski on mitmeid teenuseid, kus teenuse saamisega on seotud mitu pereliiget või kogu pere samaaegselt. Sotsiaalteenuste kõrval toetavad perede toimetulekut ka toetused, hüvitised, maksusoodustused, teised avalikud teenused jm.

Loe edasi: http://www.sm.ee/