Rasedusaegsed haigused: Südamehaigused

Enamike krooniliste südamehaiguste kulg läheb raseduse ajal raskemaks.

Patsient peab arvestama rasedusaegse koormuse vähendamisega, suur osa rasedusest tuleb tavaliselt olla haiguslehel.

Patsiendid, kes kasutavad pidevalt südameravimeid peaksid samuti enne rasestumist nõu pidama arstiga, kuna mõningad ravimid on lootele ohtlikud.

Allpool toon ära kaks ravimit, mida raseduse ajal mingil juhul võtta ei tohi ning need tuleks asendada mõne muu ravimiga.

Kõrgvererõhutõve ravimid:

  • kaptopriil,
  • enalapriil (enap, ednit, renitec) jt.

Samast ravimite grupist põhjustavad lootel neerupuudulikkust ning seeläbi lapse surma. Samas tuleb kõrget vererõhku raseduse ajal kindlasti ravida, sest kõrge vererõhk iseenesest halvendav loote arengut. Sobiva ravimi soovitab arst.

Suukaudsed tromboosivastased ravimid:

  • näiteks warfariin,
  • ja marevan.

Neid kasutatakse varem opereeritud südamehaigetel hilisemate tüsistuste vältimiseks ning need põhjustavad raskeid loote väärarendeid, mistõttu ka need ravimid tuleks kohe raseduse alguses vahetada teiste vastu.

Probleemiks siinkohal on asjaolu, et tablettravi tuleb vahetada süstitava ravimi vastu, sest samalaadse toimega lootele ohutu ravim on olemas ainult sellisel kujul. Seega on rasedusaegne ravi patsiendile oluliselt ebamugavam (süstida tuleb tavaliselt 1 kord päevas ja seda võib patsient teha ise kodus ning käia arstlikul kontrollil 1-2 korda kuus).

Siiani on kõik patsiendid leidnud, et terve laps on seda väärt.