Perekool.ee privaatsuspoliitika

Perekool.ee on Eesti suurim pereportaal, mida haldab MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing, registrikood 80052212, aadress Puusepa 8, Tartu linn, Tartu maakond, 51014.

Käesolev lehekülg selgitab, mis tüüpi andmeid Perekool.ee portaalis kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse. Perekool.ee portaal koosneb kolmest osast: Artiklivalik, Laat, Foorum.

1.Milliseid  andmeid kasutaja kohta kogutakse?

Perekool.ee kogub portaali registreeritud kasutajate kohta järgnevaid  andmeid:

  • Portaali registreerimisel Kasutaja poolt sisestatud andmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress,  sünnikuupäev ning juhul, kui soovitakse vabatahtlikud väljad: asukoht (maakond või linn), telefon;
  • Perekooli keskkonnas laat.perekool.ee kuulutust sisestades esitatud andmed: e-posti aadress, ees-ja perekonnanimi, telefon, asukoht (maakond või linn), kuulutuse sisestaja IP aadress;
  • Perekooli keskkonda foorum.perekool.ee kommentaari sisestades esitatud andmed: kasutaja poolt kirjutatud foorumi postituse sisu, lisaandmed foorumipostituse kohta (kuupäev, kellaaeg, kasutajanimi, IP aadress, anonüümse kasutajanime “Kägu” kasutamine);
  • Foorumi efektiivsema modereerimise eesmärgil kogume andmeid kasutajate poolt ebasobivaks märgitud postitustest. Ebasobivast postitusest/kommentaarist teatades salvestame ajutiselt teataja kasutajanime ning täpsustava info, mis kirjeldab kommentaari ebasobivuse tunnused. Peale teate ja postituse ülevaatamist portaali moderaatori poolt ebasobiva postitusega seotud  andmed kustutatakse.

1.2.1 Registreeritud kasutaja puhul on andmete avaldamine Perekool.ee’le vabatahtlik, kuid vältimatult vajalik Portaali aktiivseks kasutamiseks. Juhul, kui portaali kasutaja otsustab registreerumisel isikuandmeid Perekoolile mitte jagada, siis ei ole võimalik luua perekool.ee kasutajakontot ning portaali saab kasutada vaid lugeja rollis.

2.Perekool töötleb portaali kasutajate isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

Portaali kasutaja poolt Perekooli registreerumisel ja foorumis kommenteerides antud nõusoleku alusel;

Ilma kasutaja nõusolekuta ei jagata kogutud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, välja arvatud juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus.

3. Kellega  andmeid jagatakse ?

Perekool.ee ei jaga kasutajate isikuandmeid kolmandate osapooltega.

4. Kuidas andmeid säilitatakse?

Perekool.ee säilitab kasutaja isikuandmeid lähtudes kasutajakonto aktiivsusest. Kui kasutaja ei ole olnud portaalis aktiivne 12 kuud, siis tema foorumi kommentaarid anonümiseeritakse koos kasutajakonto kustutamisega. Kasutajakontode aktiivsus vaadatakse üle üks kord kvartalis.

5. Kuidas  andmeid kaitstakse?

Perekool.ee töödeldud isikuandmetele ligipääs on rangelt piiratud ning andmed asuvad turvalises serveris. Andmetele pääseb ligi ning ligipääse haldab Eesti Ämmaemandate Ühingu juhatuse poolt volitatud isik. Kõik tavakasutajast rohkemate õigustega ligipääsud kinnitatakse Eesti Ämmaemandate Ühingu juhatuse poolt. Volitatud isikutega on sõlmitud konfidentsiaalsusleping.

5.1.Kuidas registreeritud kasutaja  pääseb ligi oma isikuandmetele?

Igal kasutajal on kasutajakonto, mida kasutaja saab  hallata, st. lisada, muuta ja kustutada oma andmeid; muuta parooli; vaadata, lisada, muuta, uuendada ja kustutada kehtivaid kuulutusi; lugeda enda kauplemise kohta teiste kasutajate tagasisidet.  Ligipääs kasutajakonto andmetele asub leheküljel laat.perekool.ee.

Iga kasutaja näeb teemasid/vastuseid, mida ta on foorumisse sisestanud. Ligipääs andmetele asub leheküljel foorum.perekool.ee

6. Kuidas registreeritud kasutaja saab oma isikuandmeid muuta?

Juhul, kui märkate, et Teie poolt sisestatud isikuandmetes on viga või soovite oma kommentaare kustutada, võite meile kirjutada aadressile info@perekool.ee.

Registreeritud kasutajal on õigus taganeda nõusolekust, mille andis portaali registreerimisel. Selleks tuleb kirjutada aadressil info@perekool.ee ning märkida selgelt oma nõusolekust taganemine ning, kuidas soovite, et Teie andmeid käsitletakse. Selleks on järgmised võimalused:

  1. Soovite, et Teie poolt foorumisse tehtud kommentaarid eemaldatakse (kommentaari sisu asendatakse  märkega “Eemaldatud autori palvel”);
  2. Teie poolt tehtud postitused ja kommentaarid säilivad, kuid anonümiseerime Teie andmed (Teie isikuandmete seos kommentaaridega eemaldatakse).

Nõusolekust taganemisel kustutatakse Teie perekool.ee kasutajakonto ja kuulutused keskkonnas laat.perekool.ee

Päringutele vastatakse  30 päeva jooksul.

7. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie portaali kasutama asudes või kasutajaks registreerimisel olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, tehes privaatsuspoliitika kättesaadavaks meie kodulehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@perekool.ee

Teil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Viimati muudetud 06.07.2018.a.