Perekonnas hooldamine

Perekonnas hooldamisel viibis seisuga 31.12.2007,  455 last.

Hooldamine perekonnas on isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu ning toimub valla- või linnavalitsuse ja hooldamisele võtja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu alusel.

Perekonnas hooldamisele suunatakse orb ja vanemliku hoolitsuseta laps, kelle:

  1. Vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud
  2. Vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
  3. Vanematelt on vanema õigused ära võetud;
  4. Vanematelt on laps ära võetud ilma vanema õiguste äravõtmiseta või
  5. Vanemad kannavad eelvangistust või vangistust vanglas.

Lapse perekonda hooldamisele suunamisel ja talle juhtumiplaani koostamisel arvestatakse vähemalt 10-aastase lapse soovi. Kui lapse arengutase seda võimaldab, tuleb arvestada ka noorema kui 10-aastase lapse soovi. Enne nõusoleku andmist on lapsel õigus tutvuda hooldajaks saada soovija, tema perekonna liikmete ja koduga ning saada nende kohta teavet. Hooldaja perekonda elama asumisel on lapsel õigus kaasa võtta oma isiklikud esemed. Lapse perekonnas hooldajale ja tema perekonna liikmetele esitatavad nõuded ning hooldaja õigused ja lapse perekonda hooldamisele suunamise protsess on kirjeldatud Sotsiaalhoolekande seaduses.

Loe edasi: http://www.sm.ee/