Ohutut käitumist Internetis tuleb lapsele õpetada

Kas teate, millised ohud varitsevad last internetis – igapäevases ja turvalisena tunduvas töö- ja ajaviitekeskkonnas? Kuidas aga kaitsta oma last ohtude eest, mille peale isegi mõelda ei oska!

Teavitamaks vanemaid ja pedagooge internetiohtudest pakuvad vabatahtlikud koostöös haridusasutustega loenguid “Laste turvalisus Internetis”. Loengus käsitletakse lisaks internetiohtudele ka vajalikke teadmisi ja võimalusi nende ennetamiseks. Näiteks seda, kuidas saada aru, kui last on internetis kiusatud või ahistatud, kust leida asjakohast infot jne.

Uuringud näitavad, et 6-14-aastastest Eesti lastest 91% (111 100) kasutab internetti, 52% (63 600) külastab interneti jututubasid ja suhtlusprogramme, 5% (6800) on jututubades suhelnud võõraste täiskasvanutega ja 6% (8500) on nendega kohtumas käinud (sh pooled korduvalt). Praktiliselt kõigil tüdrukutel on Facebooki konto, kus levitatakse enda kohta pilte ning isiklikku informatsiooni. Lisaks võib lapsel olla konto ka mujal: Orkutis, Skype’is, MSNis, MySpace’is, LinkedIn’is.

Rahvusvaheliste uuringute järgi on iga kahekümne viies laps veebis kogenud, et keegi tahaks temaga füüsiliselt kokku saada. Sarnased juhtumid on aset leidnud ka Eestis. Samas peavad lapsed, kellest juba 9-10-aastased on märganud ebameeldivaid võõraid oma suhtluskeskkonnas, endiselt peamiseks Internetist lähtuvaks ohuks viirusi.

Uuringute andmetel aga ei ole enamus lapsi kunagi saanud vanemalt juhiseid Interneti kasutamiseks ning noored usuvad, et nad oskavad võõrastega seal piisavalt ohutult käituda.

Tähtis ei ole mitte see, et vanem, kelle laps tundide viisi koduseinte vahel arvutiga aega sisustab, mõtleks ainult küberkiusajatele, väärkohtlejatele või lasteporno levitajatele ning keelaks lapsel arvutiga suhtlemise hoopis. Pigem on oluline, et vanem oleks neist ohtudest teadlik ning oskaks last nende eest kaitsta.

Abistavat leiab järgmistelt veebilehtedelt:

Veebivend
Noorte turvalisus internetis