Nutt ja jonnihood

Iga vanem tahab olla oma lapse jaoks parim. Kuidas aga olla lapse jaoks parim teda ära rikkumata? Üks kõige keerulisemaid vanemaksolemise väljakutseid on kindlasti lapse nutu ja jonniga toimetulek.

Kuidas on õige reageerida lapse nutule ja jonnihoogudele?

Kas õigem oleks lohutada, ignoreerida, tähelepanu kõrvale juhtida, karistada, järele anda või empaatiliselt kuulata?

Aletha J. Solter, kes on laste nuttu ja jonni uurinud juba kolmkümmend aastat, aitab käesoleva raamatu lugejal hoiduda eelarvamustest ja hinnangutest ning näha nutu rolli lapse arengus hoopis uuest ja ootamatust vaatenurgast. Tegemist on ilmselt ühe geniaalseima lastekasvatus­raamatuga, mis eesti keeles ilmunud. Autor annab selged juhised, kuidas nutust ja jonnist mõelda, milline tähtis roll on nutul ja jonnil lapse arengus ning kuidas vanem võiks nendega hakkama saada.

Lapse mõistmine, tema arenguliste vajadustega arvestamine ja oskus lapsevanemana seejuures tasakaalukalt toimida on kõige olulisem panus, mille me saame anda oma lapse emotsionaalsesse arengusse.

Sel põhjusel valisimegi eesti lugeja jaoks välja just selle raamatu.

Tiit Kõnnussaar,
kirjastaja