Nimemaagia – kuidas valida lapsele nimi?

maagia-dailyalchemy

Allikas: Internet

Nimi, mis antakse inimesele pärast sündi, paneb maagilise pitseri kogu tema edaspidisele elule. Ükskõik, kui palju inimene oma nime ka ei vaheta – kõige mõjuvamaks jääb siiski see esimene. Nimi on osa inimese iseloomust, see on tema eneseväljenduse kood. Numeroloog Kai Tamm aitab mõista, mida su nimi sinu jaoks paika paneb. 

Nimi on tugevalt seotud sõnamaagiaga, sest see on nagu omamoodi loits või mantra, mis pideval väljaütlemisel vastavat mõju avaldab. Hüüdes kedagi nimepidi, ei mõtle me enamasti selle tähendusele (Eha, Anne) või algupärale (Kalev) või tõlketähendusele (Mihkel~Miikael, heebr jumalik). Iga sõna väljendab midagi, olgu see siis otsene, kaudne või varjatud tähendus. Viimast saab teada numeroloogia abil. Vastavaid materjale leiab nii raamatukauplustest kui ka internetist.

Igas nimes on number

Nimest tulenevad numbrid ei mõjuta otseselt inimese eluteed, saatust, vaid tema iseloomu ja hingeomadusi. Eluteenumber saadakse sünnikuupäeva, kuu ja aasta kokkuliitmisel. Nimenumber e. hingeteenumber näitab põhiliselt inimese eneseväljendust ja seda, kuidas inimene mingis olukorras käitub. Kõnealune number võimendab, nõrgendab või lõhestab inimese sünnikuupäevast tulenevaid iseloomujooni. Kui hinge-, nime- ja sellest tulenevate numbrite vibratsioonid on väga erineva põhiolemusega või omavahel disharmoonilised, võib vastava isiku käitumine sarnastes situatsioonides olla täiesti erinev ja ettearvamatu. Teistele jäetava mulje number on nimes esinevate kaashäälikute summa. Siseolemuse number on täishäälikute summa. Need omavahel liidetuna annavadki kokku nimenumbri.

Kuidas valida lapse nime?

Lähtudes mõningatest reinkarnatsiooni printsiipidest, on küllalt laialt levinud arvamus, et tulevane inimene valib ise enne sündi oma vanemad, sünniaja, -koha ja ka nime. Vanematel tuleks see valitud nimi intuitiivselt tabada. Kui nad seda ei tee, võib juhtuda, et just nemad muudavad oma lapse põhinumbrid disharmooniliseks. Sel juhul püüab laps nimest vabaneda, seda mingil moel muuta ning esimesel võimalusel vahetada ka ametlikult. Iseasi on elus esinevad ajutised perioodid, mil laps või nooruk tahakski olla keegi teine.
Juba lapseoote ajal tuleks vanematel mõelda, millist nime laps võiks endale tahta. Võimalik, et sobiv nimi leitakse pärast lapse sündi, vaadates, mis “nime nägu” laps on. Arvatakse, et imik reageerib sobivale või ebasobivale nimele. Suurt rolli mängib siin siiski vanemate vastuvõtlikkus lapse hingevibratsioonidele. Mõnikord tulevad appi vanavanemad või leitakse nimi “juhuslikult”, kuid samas tuntakse, et see on just õige nimi. Kui vanemad on eriarvamusel või tunnetavad erinevalt, võib lapsele panna ka mitu nime. Kõige tähtsam on, et valitud nime ka korrektselt välja öeldakse. Hellitusnimedeks võiks kasutada pigem muid sõnu kui lühendatud või moonutatud nime, mis rikub nime tegelikku energeetikat.

Hoidu erilistest nimedest.

Juba mõnda aega püütakse panna lastele erilisi nimesid. Loomulikult võib vanematel olla igasuguseid põhjuseid, miks nad panevad oma lastele võõrapäraseid , halvasti hääldatavaid või mõnikord ka võõramaiste jumalate nimesid, kuid numeroloogina ma seda teha ei soovita. Sellistele vanematele pakun siinkohal veidi mõtlemisainet:

  •  Kas te loodate, et vastavalt nimele tuleb ka teie lapsest midagi erilist?
  •  Kas te mitte ei ela lapse nimes välja midagi niisugust, millest teil endal puudu on jäänud? Te ei tea ju täpselt, missuguseks tegelikult kujuneb teie laps ja tema elutee. Võib-olla on tegemist lapsega, kellel on väga sügav sisemaailm ja keda häirib või ärritab teiste inimeste tähelepanu. Kui see laps võiks jääda muidu ehk märkamatuks, siis tema nimi seda ei luba.
  • Soovite panna oma lapsele mõne võõramaise jumala nime. Numeroloogia seisukohalt ei saa üldkasutatavate tähestikusüsteemidega analüüsida ühegi jumala nime, sest nad on erilise missiooniga, kodeeritud nimed, milles maagilist, varjatud ja tähtsat rolli mängivad täpne hääldus, tähtede järjekord, rituaalid-pühitsused jne. Tulemused võivad osutuda soovitule vastupidiseks, mõju ettearvamatuks või isegi hävituslikuks. Eestlasele võib võõramaise jumala nimi mõjuda hoopis teisiti kui see nimi oma loomulikus keskkonnas.

Eesti vanasõna ütleb, et nimi ei riku meest.
Ladinakeelne sentens ütleb Nomen est omen ( tlk Nimi on märk, enne). Eks õigus ole neil mõlemal!

Artikli autor: Kai Tamm, numeroloog

Originaalartikkel: www.onnevalgus.ee