Mida on vaja teada väikelapsega silmakontrolli tulles?

http://lastehaigla.ee/public/tiina2/vaikelaste_silmade_kontroll.pdf

Väikelaste silmade kontroll

Kõikide 3–4-aastaste vanuste laste silmi peab põhjalikult kontrollima silmaarst. Kui eelnevalt silmahaigusi ei esine, testib kooliminevate 7-aastaste nägemisteravust perearst.

 

 

 

 

 

 

Joonisel on näidatud 3–7-aastaste laste nägemistabelil olevad Lea Hyvärise sümbolid.

Silmaarsti juurde tulles võiks laps osata neid kujundeid nimetada või näidata.