Lõuna-Eesti Haigla AS sünnitus-günekoloogia osakond

http://www.leh.ee/index.php/home/uksused/kirurgia-anestesioloogia-kliinik/sunnitus-ja-gunekoloogia-osakond