Liikumine ja tervis

Tänapäeval me just nagu ei vajagi ellujäämiseks kehalist aktiivsust. Tänane inimene sõidab punktist A punkti B autoga, olgugi et vahemaa võib olla vaid mõnisada meetrit. Poode külastades valime trepist liikumise asemel mugavama vahendi – eskalaatori. Poes riiulite vahel liikudes valime mõnusaks äraolemiseks ning tööstressi maandamiseks toite, mis sageli on rasva ja suhkrurohked. Lisaks ehk pudel kerget veinigi. Pärast “vaimselt ja füüsiliselt väsitavat ” poeskäiku võime kodus rahumeelselt diivanile pikali visata ja nautida kokkuostetud delikatesse, valides televiisorist meelepäraseid telesaateid.

Loomulikult ei saa me väita, et meie tänane elu poleks oluliselt parem ja mugavam kui meie kaugetel eelkäijatel. Selge on ka see, et vähene kehaline aktiivsus, pidevalt süvenev stress ja sellest põhjustatud väljakujunenud valed toitumisharjumused avaldavad laastavat mõju meie tervisele. Kroonilised haigused ja traumad, mis on põhjustatud vähesest kehalisest aktiivsusest, on tänaseks saanud arenenud turumajandusliku maailma tõsisemaks probleemiks.
->Loe veel

Võta endale aega liikumiseks ja tervisetreeninguks

Eesti Haigekassa tellimusel jaanuaris 2006 üleriikliku tervisetreeningu ja liikumise kampaania raames läbiviidud elanikkonna uuringu tulemused näitavad, et 48% Eesti 15-74 aastasest elanikkonnast harrastab füüsilist liikumist kaks korda nädalas või harvem. Sealjuures läheb &korrana” kirja vähemalt 30-minutiline füüsiline pingutus, mille tulemusel hakkab inimene kergelt higistama ja nahk “läheb soojaks”. 17% elanikkonnast vastas, et pühendab liikumisele aega kolm korda nädalas, 35% neli ja enam korda nädalas.

Võrreldes eesti ja muust rahvusest vastajate tulemusi, selgub, et eestlased on aktiivsemad spordiharrastajad – 55 protsenti eestlastest ja 37 protsenti mitte-eestlastest tegelevad tervisetreeningutega vähemalt kolmel korral nädalas. Territoriaalselt on kõige spordilembelisemad Kesk- ja Lõuna-Eesti elanikud, kelledest enamus (vastavalt 47 ja 44%) harrastab nädala lõikes füüsilist liikumist vähemalt neljal korral.
->Loe veel