Lastehoiuteenus

Lapsehoiuteenus toetab lapsevanema töötamist ja toimetulekut, sel ajal hoolitseb lapse eest lapsehoidja. Lapsehoidjal peab olema tegevusluba, kui tema teenuse eest tasub riik või kohalik omavalitsus.

Lapsehoiuteenuse eest tasub üldjuhul lapsevanem. Mõned kohalikud omavalitsused toetavad lapsevanemaid lapsehoiuteenuse eest tasumisel. Näiteks makstakse lapsehoiutoetust või tehakse lapsevanemaga teenuse eest tasumist täpsustav leping. Lapsehoiuteenuse rahastamise võimalused on paiguti erinevad ja selle saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linna- või vallavalitsuse poole.

Paljud lapsehoiuteenuse osutajad võimaldavad lapsevanematele selliseid hoiutingimusi, mida lasteaedades ei pakuta. Näiteks beebide hoidmine, tavapärasest tööajast erineval ajal hoidmine või personaalne lapsehoid.

Võrreldes lasteaedadega on lapsehoiuteenuse puhul lapsevanemal suurem kohustus teenuse osutajaga lapsehoidmise tingimustes kokku leppida. Samuti on lapsevanemal lapsehoidja sobivuse hindamiseks õigus uurida lapsehoidja ettevalmistust ning töökogemust. Tegevusloaga lapsehoidjate (kontakt)andmed on kättesaadavad majandustegevuse registris.

Raske või sügava puudega lapse (kuni 18-aastase) vanemad saavad  taotleda riigi rahastatavat lapsehoiuteenust. Teenuse taotlemiseks tuleb pöörduda valla- või linnavalitsuse poole ja esitadataotlus koos nõutavate dokumentidega.