Lapseootel peret toetavad perekoolid

Kogu beebioote aja on noore ema tervis arstide ja ämmaemandate järelevalve all. Naistenõuandlas tehtavad uuringud ja analüüsid on suunatud võimalike kõrvalekallete avastamisele raseduse kulus ja tulevase ema tervises. Vastuvõtul kulub aeg mõõtmistele, kaalumistele, analüüside tegemisele. Võib olla, et arsti/ämmaemanda vastuvõtul ei ole aega kõikide teemade arutamiseks. Perekoolid on mõeldud just neile tulevastele vanematele, kes tahavad raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse aja kohta rohkem teadmisi saada.

Millal hakkasid tegutsema perekoolid?

Perekoolid ei ole hiljuti tekkinud. Varem nimetati neid emade kooliks või noore ema loenguteks ja need olid juba nõukogude ajal raseduse jälgimise kohustuslikuks osaks, moodustades osa sünnituseelsest psühho-profülaktilisest ettevalmistusest. Kuna tänapäeval on sünnitusest saanud peresündmus, toimub ka isade ettevalmistus sünnituseks ja vanemarolliks. Ka suuremad lapsed võib perekooli kaasa võtta, tingimusel, et nad ei sega teistel tunni jälgimist. Perekooli loengutes osalemine aitab neil sisse elada vanema õe või venna rolli. Samalaadsed perekoolid kui meil, toimivad kõikjal arenenud maailmas, aidates peredel sünnituseks ja vanemarolliks ette valmistuda.

Mida perekoolis tehakse?

Rasedusaja loengus käsitletakse teemasid, mis puudutavad muutusi naise kehas ja peresuhetes, rasedusaegseid uuringuid ja nende tähendust. Käsitletakse toitumist, suguelu, hügieeni, sportimist ja paljusid teisi igapäevaelu valdkondi puudutavaid küsimusi. Sünnituse tunnis kõneldakse sellest, millal minna haiglasse ja mida sinna kaasa võtta, mis toimub sünnituse ajal naise kehas, missuguseid protseduure tehakse sünnitusmajas, kuidas leevendada valu ja palju, palju muud. Lisaks loengutele õpitakse ka praktilisi võtteid rasedusaegsete vaeguste ja sünnitusega paremaks toimetulekuks. Peaaegu kõigis perekoolides vaadatakse ka filme loote arengust, sünnitusest, lapsehooldusest ja imetamisest. Sünnitusjärgset aega käsitlevates loengutes õpetatakse praktilisi võtteid tita eest hoolitsemiseks. Tänapäevane perekool on ka võimalus suhtlemiseks teiste beebiootel peredega. Perekoolist saab vastuseid küsimustele, mille küsimiseks nõuandla visiidil aega ei jätkunud.

Millal peab perekooli minema?

Perekooli ei peagi minema, sest see ei ole mitte kohustus, vaid võimalus saada rohkem teada selle põneva, imelise ja ka raske perioodi kohta perekonna arengus. Perekooli läbimine või mitteläbimine ei piira lapse isa võimalust sünnitusel osalemiseks, küll on aga sünnitusel rohkem abi perekoolitatud mehest.

Enam teadmisi annavad perele võimaluse võrdsete partneritena tervishoiutöötajate kõrval võtta osa tähtsate otsuste tegemisest, puudutavad need siis sünnitust või naise ja lapse tervist. Rasedust ja beebihooldust käsitlevaid teemasid on soovitav kuulata raseduse alguses või keskel. Nii on kuuldust rohkem abi ja õpitu jääb paremini meelde. Enese kurssi viimine sünnitust puudutavate teemadega võib jääda sünnituseelseks ajaks. Ka praktilistes sünnituse ettevalmistustreeningutes võib hakata parema enesetunde huvides osalema juba üsna raseduse alguses.

Kus asuvad perekoolid?

Perekoolid asuvad enamasti sünnitusmajade või naistenõuandlate juures. Tallinnas ja Tartus on ka era-perekoole, mis ei kuulu ühegi tervishoiuasutuse koosseisu. Sünnitusmajade juures tegutsevates perekoolides keskendutakse tavaliselt just selles sünnitusmajas pakutavate tervishoiuteenuste ja strateegiate tutvustamisele ning tutvustatakse konkreetset sünnitusmaja.

Erinevaid teemasid, nagu näiteks rasedus, sünnitus, sünnitusjärgne aeg, tutvustavavad tavaliselt just selle valdkonna spetsialistid: naiste- ja lastearstid, ämmaemandad, psühholoogid.

Perekooli oled oodatud koos abikaasa või tugiisikuga, kelle plaanid sünnitusele kaasa võtta. Praktiline sünnituseks ettevalmistav koolitus toimub põhiliselt rasedatele mõeldud võimlemistundides, kus harjutatakse sünnitusasendeid ja hingamistehnikaid. Vesisünnituseks on võimalik end treenida rasedate vesivõimlemisrühmas. Võimlemistunnid ei anna mitte ainult head ettevalmistust sünnituseks, vaid aitavad lahendada ka rasedusaegseid vaegusi, nagu seljavalud, unehäired, kõhukinnisus. Võimlemistunnid on tavaliselt mõeldud ainult lapseootel naistele.

Registreerimine ja informatsioon.

Mõnedesse perekooli rühmadesse on vajalik eelnevalt registreeruda. Infot registreerimise, koolituste ajakava ja hindade kohta küsi haigla või naistenõuandla registratuurist. Palju kasulikku infot üle terve Eesti tegutsevate perekoolide kohta leiad ka beebiootel peredele mõeldud www.perekool.ee avalehelt.