Lapse kodakondsus

Info pärineb lehelt http://www.eesti.ee/

Eesti kodakondsuse omandab sünniga:

  • laps, kelle sündimise ajal vähemalt üks tema vanematest on Eesti kodakondsuses;
  • pärast isa surma sündinud laps, kelle isa oli surma hetkel Eesti kodakondsuses.
  • Eestis leitud laps, kelle vanemad ei ole teada, tunnistatakse lapse eestkostja või eestkosteasutuse taotlusel kohtu korras Eesti kodanikuks juhul, kui ei ole tõendatud, et laps on mõne muu riigi kodakondsuses.

Sünniga võib laps omandada korraga mitu kodakondsust, kui tema vanemad on erinevas kodakondsuses. Kuna Eesti kodanik ei või olla samal ajal mõne muu riigi kodakondsuses, siis peab 18-aastaseks saanud isik 3 aasta jooksul loobuma Eesti või mõne muu riigi kodakondsusest.

Kasulikest linkidest saab veel teavet, kuidas taotleda kodakondsust alaealisele, kes seda sünniga omandanud ei ole, milliseid dokumente on selleks vaja esitada ning millal ja milliseid lisadokumente vajatakse.