Kuidas teha lapsega kokkulepped alkoholi ja tubaka osas?

https://tarkvanem.ee/kokkukulepped-alkoholi-ja-tubaka-osas/

PIlt: besgroupsolutionsplus.com

PIlt: besgroupsolutionsplus.com

Ennetus ei ole ühekordne vestlus, milles vanem edastab lapsele info ja loodab, et laps teeb seejärel õigeid valikuid. Ainult infost ei piisa, kuna noorte kogemused ja närvisüsteem (täpsemalt ajukoore eesmine osa) ei ole veel piisavalt arenenud, et seda infot kaaluda ja võrrelda muu infoga – näiteks pideva reklaami, sõpradelt tuleva surve ja näilise alternatiivide puudumisega.

Pigem on ennetus pikaajaline usaldusliku suhte loomine ja hoidmine lapse ja vanema vahel, kus vanem jääb järjepidevalt selle juurde, et ta ei kiida heaks teismeliste katsetamist meelemürkidega.

Usalduslik suhe tekib sagedamini siis, kui vanemad arendavad välja nn “autoriteetse” vanemliku stiili. Autoriteetne vanemlik stiil on selline, kus vanemad on ühelt poolt soojad, mõistvad ja vastutulelikud, teisalt aga seavad selged reeglid ja ootavad oma lapselt pidevalt küpset käitumist vastavalt eale.

Näiteks võib selline vanem lasta valida, millises trennis laps käib, aga samas nõuda, et laps alati trenni õigel ajal kohale läheks, seal teistega viisakalt käituks, võimalikult korralikult harjutaks ja muul moel enda eest ise vastututaks. Uuringud on näidanud, et selline vanemlik stiil aitab laste enesekontrollil kõige paremini areneda ning valmistab lapsi kõige paremini eluks ette. Loe vanemlike stiilide kohta rohkem siit.

Palju tähtsam, kui info sõltuvusainete kohta, on ühine arusaam ja reegel, et peres ei ole alaealiste alkoholi ega tubaka tarvitamine lubatud. Reeglit selgitatakse erinevatele lastele erineval moel, vastavalt lapse vanusele ja võimele sellest aru saada.