Kuidas mõjub klaasike punast veini raseduse ajal beebile?

pregnant woman with alcohol

Allikas: Internet

Raseduse ajal ei ole alkoholi jaoks olemas ohutut aega ega kogust. Ei ole olemas ohutumat alkohoolset jooki. Kui joob ema, joob ka laps. Alkohol on nn teratogeen ehk aine mis võib tekitada loote arenevas ajus väärarenguid.

Alkohol ema veres jõuab lapseni läbi nabanööri. Kahju võib tekkida igal raseduse perioodil, kaasa arvatult muidugi ajal, mil naine oma rasedusest veel teadlikki ei ole.  Raseduseaegne alkoholi tarvitamine võib endaga kaasa tuua raseduse katkemise, surnultsünni ja terve rea elukestvaid füüsilisi, käitumuslikke ja intellektuaalseid häireid. Lootel kirjeldatakse alkoholi teratogeenset toimet silmadele, näole, hammastele, skeletile, südamele ja kõige enam närvisüsteemile.

Ka väikestes kogustes alkoholi tarvitamine on ohtlik loote arengule ning võib raseduse alguses põhjustada elundite väärarendeid. Loote kergem kahjustumine ema rasedusaegse alkoholitarvitamise tagajärjel võib avalduda alles koolieas käitumishäirete ja õpiraskustena, raskema vormi tunnused ilmnevad aga juba vastsündinueas kasvuhäire, iseloomulike näojoonte ja väärarendite kujul. Seda laia lootekahjustuste spektrit nimetatakse tänapäeval FASD (fetal alcohol spectrum disorder).

Mainitud spektri kõige raskekujulisem väljenduse ehk fetaalse (e. loote) alkoholisündroomi (ing.k Fetal Alcohol Syndrome – FAS) diagnoosimise kriteeriumideks on välised tunnused näos (väike pea ja silmad, omapärane silmade lõige, madal laup, õhuke ülahuul, lamedad ülahuule kurrud, madalal asetsevad kõrvad jne.), sünnieelne või – järgne kasvupeetus ja kesknärvisüsteemi kahjustus. Kesknärvisüsteemi häired võivad  olla strukturaalsed, neuroloogilised või funktsionaalsed. Kaasneda võivad arengurikked teistes organites (süda, kopsud, neerud jne).

FASD-i kõige tõsisemaks probleemiks on kesknärvisüsteemi kahjustus. Kahjustussümptomid ilmnevad  enamasti hilisemas eas madala IQ-na, aeglase arenguna, käitumishäiretena   (hüperaktiivsus, suhtlemisraskus, korrale ja reeglitele allumatus), õpiraskustena (halb mälu, keskendumisvõime ja tähelepanuhäired) ja muuna.

Uuemate Euroopas ja USA-s tehtud uuringute andmetel esineb ema rasedusaegsest alkoholitarvitamisest tingitud erinevaid arenguhäireid kuni 5%-l lastest. Samas on alkoholist tingitud lootekahjustused täielikult ennetatavad. Need on põhjustatud AINULT raseduse aegsest alkoholi tarvitamisest.

Kuni 5%? CDC (Centers for Disease Control and Prevention) andmetel näitavad Aasia, Euroopa ja Põhja-Ameerika uuringud, et autismi esinemissagedus on keskmiselt 1-2% elanikkonnast. Ja ometi teame ja kuuleme autismist niivõrd palju rohkem kui FASD-st. 5% Eestis tähendaks üle 65000 inimese…

2016. aastal The South African Medical Journalis avaldatud uurimuse kohaselt, on FASD esinemissagedus Lõuna-Aafika Vabariigis koguni 29 kuni 290 100 elussünni kohta. See tähendab KUNI 29%. Mis nendest hinnangutest paistab ilmnevat on see, et me ei ole isegi lähedal tegelikule arusaamisele, kui suur see probleem on.

Oluline on aga mõista, et see kahju ei tulene meist sõltumatutest asjaoludest, seda ei või tekitada ükski sääsk ega viirus. Ja see on ka hea uudis – selle konkreetse pöördumatu kahju ennetamine on iga ema kätes. See sõltub teist ja teie valikutest. Tõsi, viimastel aegadel on üksikud uuringud tõmmanud otseseid paralleele ka isa alkoholi tarbimise ja lapse sünnikahjustuste vahele. Nii või naa on isadel ülioluline roll oma kaasa toetamisel, ka alkoholivaba perioodi võtmiseks.

USA avaldas käesoleva aasta algupoolel riiklikud juhised, millega kutsutakse kõiki seksuaalselt aktiivseid naisi, kes loobuvad rasestumisvastaste vahendite kasutamisest loobuma ka alkoholi tarvitamisest. Hoiatus on tõsine, kuna keskmiselt pooled rasedustest on planeerimata, tähendab see, et suur osa naisi ei saa oma lapseootusest teada enne 4-6 nädalat. Puhtast teadmatusest võib seega tekitada oma veel sündimata lapsele pöördumatut kahju.

Paljud usuvad, aga et väike kogus alkoholi – mõõdukalt tarvitatuna – ei mõjuta lapse arengut ometi kuidagi. Uuringud siiski näitavad, et ka väikesed kogused alkoholi võivad last oluliselt mõjutada. Kogus, mis täiskasvanud naise jaoks paistab tõepoolest väike, ei ole seda loote jaoks, kelle erinevad organid ja mehhanismid on ju alles arengujärgus. Seepärast on ainus ja õige järeldus hoiduda alkoholist täielikult kogu raseduse perioodil.

Mitte keegi ei soovi oma lapsele halba. Kuid mõnikord võime teha seda teadmatusest ja mõtlematusest. Kaaluge seega oma valikuid hoolega. Ja kui need vead on siiski tehtud ja teil ongi tunne, et mõtlematu alkoholi tarbimine võib olla põhjuseks teie lapse probleemidele, siis tehke nüüd teene endale ja oma lapsele – tagasi ei ole mõtet enam vaadata, ei iseennast ega kedagi teist süüdistada. See ei aita mitte kedagi. Keskenduge oma armsale lapsele, otsige proffesionaalset abi ja minge edasi.

 

Artikli koostas: Lauri Beekmann, Eesti Karskusliidu esimees