Korduma kippuvad küsimused: vähi sõeluuringud naistele

Artikkel pärineb: Eesti Haigekassa

https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/haiguste-ennetamine/vahi-soeluuringud-naistele-0

emakakaelavähisõeluuring

Kas ma pean uuringule minema oma kindlustuspiirkonnas olevasse raviasutusse?

Naisel on õigus uuringule registreerida ja minna talle sobivasse raviasutusse olenemata haigekassa kindlustuspiirkonnast. Raviasutuses kontrollitakse sõeluuringule registreerimisel eelkõige Teie sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule tulekul tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Mida ma pean tegema, kui soovin end registreerida kutsel toodud telefonil, ent see on pidevalt hõivatud või ooterežiimil?

Kui probleemiks on kutsel märgitud registratuuri telefoni pidev hõivatus, mistõttu ei ole ennast võimalik uuringule registreerida, siis on see tavaliselt tingitud raviasutuse registratuuri töö ülekoormatusest või häiretest sideliinides. Nendel juhtudel soovitame helistada paari päeva möödumisel. Kui häired registreerumisel on püsivad, siis on võimalus kontakti võtta raviasutuse kontakttelefonil, ent teavitada võib ka haigekassat.

Mida teha, kui ma peaksin sel aastal oma elukohta muutma – kas ma siis saan kutse ja sõeluuringus osaleda?

Probleem on kutse mittekättesaamises rahvastikuregistri andmekogus oleva ebaõige aadressi tõttu.

Elukoha muutusest ei ole vaja teavitada haigekassat, ent vajalik on kindlasti teavitada rahvastikuregistrit. Rahvastikuregistri seaduse paragrahvi 391 alusel on isiku kohustus hoolitseda elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Rahvastikuregistrit tuleb teavitada uuele aadressile kolimisel, ebaõigete andmete olemasolul või andmete puudumisel. Oma elukohaandmete õigsust saab kontrollida riigiportaalis (ee) rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades, valides kodanikule mõeldud vahelehe ning sisenedes portaali kas ID-kaardi või mobiilID abil.

Elukohaandmete registrisse kandmiseks või muutmiseks tuleb esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele elukohateade. Seda saate teha omavalitsusse kohale minnes, posti või digiallkirjaga e-kirja teel saates või kasutades rahvastikuregistri e-teenuseid riigiportaalis (ee).

Elukohateate võib esitada ka digitaalallkirjaga. Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib vaadata siseministeeriumi kodulehelt aadressil http://www.siseministeerium.ee/13615. Telefonitsi aadressi korrigeerimine ei ole võimalik, sest telefonitsi ei ole helistaja isik tuvastatav.

Mida teha, kui olen üle kontrollinud (kas oma perearstilt või haigekassa infotelefonilt) ja on selgunud, et kutse saadeti mu endisele elukoha aadressile?

Kui naine on kutsutavate nimekirjas (seda on võimalik kontrollida haigekassa infotelefonilt 16363), ent ei ole aadressimuutuse tõttu või muul põhjusel kutset kätte saanud, kui ta on kutse vahepeal kaotanud või kui kutse on rikutud, saab ennast uuringule registreerida ja uuringul osaleda ka isikut tõendava dokumendi alusel. Uuringul mitteosalenud naistele saadetakse korduv kutse 2011. aasta novembris-detsembris, kasutades rahvastikuregistris olevaid aadresse. Soovitame kindlasti korrigeerida oma andmed rahvastikuregistris.

Mida teha, kui avastan, et kutsel märgitud soovitatav registreerumise tähtaeg on ületatud?

Kui kutsel märgitud registreerumise tähtaeg (soovituslik 1 kuu) on möödunud, kuid Te ei ole veel jõudnud ennast uuringule registreerida, siis saate Te ikkagi ennast uuringule registreerida kogu kalendriaasta jooksul isikut tõendava dokumendi alusel. Uuringul mitteosalenud naistele saadab haigekassa ka korduva kutse uuringul osalemiseks kalendriaasta novembris-detsembris.

Korduv kutse saadetakse rahvastikuregistris oleval aadressil.

Mida teha, kui olen saanud kutse sõeluuringule, ent mul on hiljuti kindlustuskaitse katkenud?

Kehtiva ravikindlustuse olemasolul on uuring naisele tasuta. Kui naine on kutse saanud, ent tal on vahepeal kindlustuskaitse katkenud, siis on tal võimalik ennast uuringule küll registreerida, kuid sel juhul peate Te uuringu eest ise maksma. Sel juhul saate meditsiiniliste teenuste ja uuringute eest tasuda Teie valitud raviasutuse tasuliste tervishoiuteenuste hinnakirja alusel.

Mida teha, kui käisin omal algatusel uuringul ning tasusin selle eest ise, ent varsti pärast seda sain samasse raviasutusse kutse tasuta sõeluuringule?

Kõik raviasutused, kes on märgitud kutsel, omavad lepinguid eeltoodud sünniaastate ravikindlustatud naistele ennetavate uuringute teostamiseks. Nendel juhtudel peaks arve uuringu eest esitatama haigekassale ja inimene ei pea uuringu eest ise tasuma. Kui Teilt on eeltoodud rinna- või emakakaela sõeluuringu eest Teie arvates põhjendamatut tasunõutud, siis teavitage sellest haigekassat (info@haigekassa.ee). Kindlasti on sellistel puhkudel vajalik alles hoida teenuse eest tasumist tõendav kviitung.

Mis ajal ja kuidas saan ma teada uuringu tulemused?

Rinnavähi uuringu tulemuse saab naine kirjalikult 2 nädala jooksul uuringu teinud tervishoiuasutusest. Uuringu vastuse saatmise viis (postiga, mis aadressile või e-postiga) lepitakse kokku raviasutuse ja naise vahel pärast uuringu teostamist. Uuringu vastus ei sisalda delikaatseid isikuandmeid, see sisaldab vaid infot, kas naine vajab täiendavaid uuringuid või mitte.

PAP-testi tulemuste teadasaamise viisis lepitakse samuti kokku pärast uuringu teostamist. Enamlevinud praktika järgi helistab patsient teatud kindlal kellaajal ja telefonil. Uuringu vastus ei sisalda delikaatseid isikuandmeid, see sisaldab vaid infot, kas naine vajab täiendavaid uuringuid või mitte või mis ajal on soovitatav teha korduv PAP-test.

Mida ma pean tegema või keda informeerima, kui minu aadressile on tulnud kiri inimesele, kes siin ei ela?

Kui Teie aadressile tuleb sõeluuringu kutse naisele, keda seal ei ela, siis palume võimalusel see kutse tagastada haigekassale märkega, et isik ei ela antud aadressil. Haigekassa saab uurida, kas isikul on sideaadress, mis erineb põhielukoha aadressist ning edastada tagastatud kutse isiku sideaadressile koos soovitusega kontrollida oma andmeid rahvastikuregistris ja vajadusel neid uuendada.

Miks ei kutsuta rinnavähi sõeluuringule nooremaid, alla 50-aastaseid naisi?

Haigekassa lähtub ennetustegevuse korraldamisel selle tõendatud meditsiinilisest efektiivsusest. Rinnavähi esinemissagedus on suurim 50–64-aastaste naiste seas. Ka Eestis tõuseb haigestumise sagedus vanusega ja on maksimaalne 50ndates ja 60ndates eluaastates. Mammograafia näol on tegemist röntgenkiirgust kasutava uuringuga rinnanäärmetest, mis on kasutusel nii skriiningmeetodina kui kliinilises diagnostikas. Mammograafia tundlikkus (tõenäosus, et tegelik haigus ka uuringuga avastatakse) on suurem 50-aastastel ja vanematel naistel ja väikesem alla 50-aastastel naistel, kellel tavaliselt on rinnakude tihedam. Suurema tihedusega rinnad on naistel enne menopausi, hormoonasendusravil olevatel naistel ja madalama kehamassi indeksiga naistel. Tervetele naistele vanuses 40–49 tehtavad mammogrammid ei oma efekti suremusele võrreldes enese läbivaatuse või kliinilise läbivaatusega ja skriiningu negatiivsed küljed võivad kasu asemel tuua tervisele kahju (kiirgus, psühholoogiline stress, ebaselged uuringutulemused, invasiivsed lisauuringud jne). Tervete naiste rindade uurimine enne 40ndat eluaastat ei ole meditsiiniliselt põhjendatud. Rinnaprobleemide korral jääb naistele võimalus minna uuringule pere- või eriarsti saatekirjaga.

Kas ma saan soovi korral rinnauuringu teha selle eest ise tasudes?

Kui naisel puudub rinnauuringuks meditsiiniline näidustus (kas riskirühma kuulumine või kaebused), ei ole ka põhjendatud uuringu eest tasumine haigekassa poolt (ravikindlustuse seaduse paragrahv 29 lõige 1). Terve naine saab soovi korral minna uuringule selle eest ise tasudes. Tasuliste tervishoiuteenuste hinna kehtestab raviasutus.

Kas ma saan emakakaelavähi sõeluuringut teha ka oma naistearsti juures?

Jah, PAP-testi teevad palju günekoloogid ka väljaspool sõeluuringut ning see on põhimõtteliselt võimalik. Soovides muuhulgas teha uuringut oma günekoloogi juures, peate Te aga arvestama tavapärase järjekorraga oma naistearsti juurde. Sõeluuringule väljaõppinud ämmaemanda juurde saaksite aja märksa kiiremini. Sõeluuringu (PAP-testi) eest tasutakse vaid nende lepingupartnerite juures tehtu eest, kes omavad lepingut haigekassaga. Kui eelistate kontrolli erapraksises, siis kahjuks ka seal tehtavad uuringud tuleb Teil endil tasuda. Kindlasti aga teavitage visiidi käigus, et saite haigekassalt meeldetuletuse sõeluuringus osalemiseks ja et eelistate, et selle test võetakse Teilt praeguse visiidi käigus.