Kas ma olen valmis?

Üha enam ja enam mõeldakse sellele, kuidas paremini planeerida oma elu. Üheks tähtsaimaks otsuseks mis teil selles suures ja tähtsas plaanis langetada tuleb on teie laste sünd. Lapseootust peavad planeerima tulevased vanemad koos. Mõlemad peaksid endalt küsima: “Kas ma tunnen, et olen praegu valmis saama emaks / isaks? Kas me tunneme, et tahame koos olla vanemad meie lapsele ?”

Kaalu oma soove ja võimalusi, tee visand oma tulevikust. Siinkohal mõned küsimused mida võiksid endale esitada:

  • Kas ja kui kaua tahaksin / saaksin olla lapsega kodus.
  • Kes võiks olla lapsehoidja (d).
  • Mitu last meie peres võiks olla.
  • Millisena näen oma tööalast edukust, kuhu tahan jõuda.

Hindan oma suhet partneriga – kas meie liidus on tulevikku kooselule ja laste kasvatamisele. Kuna laps kasvab peres, siis on tal vaja vanemaid kes üksteist armastaksid ja teineteisest hooliksid. Enne kui asute planeerima lapse sündi, hinnake oma paarisuhet. Kas teie suhe on püsiv ja suunatud edaspidisele kooselule ja ühiste laste kasvatamisele. Veel algusjärgus olevas õrnas ja hapras suhtes, kus alles teineteist ja iseend suhtes partneriga tundma õpitakse, võib lapseootus partneritele tunduda romantilisena. Paraku toob ta partnerite vahelises suhtes endaga kaasa selliseid probleeme mida juba küpsemas suhtes vältida õnnestub. Samuti peaksite teadma, et kui teie omavahelises suhtes on tõsiseid pingeid, ei too lapse sünd olukorrale lahendust. See võib vaid edasi lükata paratamatut lahku-minekut. Lapse sünniga kaasnevad kõrgendatud ootused nii partnerile kui ka iseendale, muutused teie igapäevaelus toovad lisapingeid teie paarisuhtesse . Sellistes tingimustes on paaril väga raske taastada häid suhteid. Seega, kui paarisuhtes on tõsiseid probleeme, tuleb need kindlasti enne lapseootust lahendada.

Lapse saamise teema seostub ka pere majandusliku kindlustatusega. Seetõttu oleks mõistlik see teema omavahel läbi arutada ja kaaluda oma võimalusi ning vajadusi. On hea, kui perel on lapse sündides antud pere vajadustele piisav ja püsiv sissetulek. See vähendab oluliselt teie igapäevaelus tekkida võivaid pingeid. Ükskõik mitmes laps peres oodatav laps ka poleks, täiesti valmis ei saa selleks ilmselt mitte kunagi ükski naine ega mees olema. Alati , ükskõik kui planeeritud teie lapseootus ka ei oleks, ikka seostub ta suurema või väiksema segadusega teie tunnetes ja vajab aega kohanemiseks. Andke endale ja oma partnerile selleks aega. Psühholoogiline valmisolek on seotud teie oskusega endale teadvustada lapseootusega seotud muutuseid teie elukorralduses ja oskust ning valmidust nende muutustega kohaneda. Samuti eeldab see valikute tegemise oskust, peate endale selgeks tegema mis on teile nii antud hetkel kui ka terve elu kontekstis esmatähtis ja mis teisejärguline.

Iga lapseootus, olgu ta teie esimene või mitte, seostub erinevate olukordade, tingimuste ja ülesannetega. Oodates esimest last, seisab teil ees kohanemine. Kohanemine eelkõige lapsevanema rolliga . Järgnevad lapseootused aga esitavad teile väljakutse juba oskuslikumaks aja ja tähelepanu jaotamiseks nii oma lastele, partnerile kui ka iseendale.

Lapseootusel on oluline mõju last ootava paari edasistele suhetele. Püüke luua lapseootusest endale ja oma partnerile oodatud ja meeldejääv aeg. Algust saate teha sellega, et planeerite lapse sünni üheskoos ajale, mil te tunnete, et olete valmis olema oma lapsele sellised vanemad, nagu te soovinud olete.