Isaduse tuvastamine

Info pärineb lehelt http://www.eesti.ee/

Isaduse tuvastamine DNA analüüsiga

DNA analüüs isaduse tuvastamiseks võib olla läbi viidud kas:

  • määratuna kohtu poolt või
  • kohtuväliselt, vastavalt osapoolte soovile.

DNA analüüsi tulemus võib olla kahesugune:

  1. välistus, et uuritud meesisik ei saa olla uuritud lapse bioloogiline isa;
  2. kinnitus, et uuritud meesisikul on olemas just sellised DNA variandid, mille uuritud laps on saanud oma bioloogiliselt isalt. Lähtudes isalt saadud DNA variantide esinemissagedusest arvutatakse välja tulemuse tõestusjõud.

DNA analüüsi bioloogilist isadust näitav tulemus on tõestusmaterjal, mille alusel saab langetada isadust kinnitava kohtuotsuse juhul, kui vastaspool ei veena kohut faktidega vastupidises.