Head lapsed kasvavad vitsata

Allikas: Internet

Löömine või peks muudavad lapse hilisemas elus teiste suhtes agressiivsemaks. Mida rohkem on laps saanud “laksu”, peksu või sõimu osaliseks, seda suurema tõenäosusega käitub ta ka ise täiskasvanuna samamoodi. Sellise uuringuga tulid Kanada teadlased välja vaid nädal pärast seda, kui Briti tööparteid esindav parlamendiliige leidis, et suvised rahutused Londonis olid selle tagajärg, et vanemad ei julge sotsiaaltöötajaid kartes oma lapsi füüsiliselt distsiplineerida.

Viiesaja perega tehtud uuring näitas, et lapsed panid vanemaid oma käitumisega vähem proovile, kui vanematel paluti lõpetada laste füüsiline karistamine. Teised uuringud on näidanud, et lapse vastu käe tõstmine suurendab hilisemas elus vaimsete probleemide, näiteks depressiooni tekkimise tõenäosust. Ameerikas tehtud küsitlusest selgus, et enamik vanemaid kasutas karistamiseks “aja mahavõtmist” või lemmikmänguasja äravõtmist. Viiendik siiski tunnistas, et lööb oma last.

Lapse löömine on keelatud 20 Euroopa riigis, sealhulgas Saksamaal, Hispaanias, Hollandis. Suurbritannias on ” põhjendatud korralekutsumine” lubatud, kuigi pole lubatud “nahale jälgi jätta”. Küsitlusest selgus, et Suurbritannias toetab löömise keelustamist 71% lapsevanematest.

Uuringu autorid peavad vajalikuks lapsevanematele selgitada, et lapsed pole enamasti mitte tahtlikult pahad, vaid käituvad enda arengu kohaselt, piire kombates. Siis tuleks neid esmalt kümme sekundit ignoreerida ja seejärel nende käitumine ümber suunata. Teine meetod on kehtestada reeglid, aga seejuures ka selgitada, miks neid vaja on.

Allikas: www.onnevalgus.ee