Enesekehtestamise ABC

enesekehtestamine

Allikas: Internet

Enesekehtestamine on käitumisstiil, milles väljendatakse oma vajadusi, mõtteid ja tundeid minasõnumi kaudu, seistes enda eest viisil, mis aitab teisel teha sedasama. Enesekehtestamist vajatakse olukordades, mil on vaja esitada nõudmine või palve, seista enda katmata vajaduse eest või väljendada oma ärritatust konstruktiivsel viisil.
„Sinu käitumine mõjutas mind nõnda ja selle tulemusel tunnen end nõnda. Sul on võimalus mind selles mõista ja aidata“ – ütleb kehtestav minasõnum.

Ennastkehtestav minasõnum on kolmeosaline:
1. Häiriva olukorra kirjeldus faktipõhiselt ja hinnanguvabalt.
2. Häiriva olukorra tekitatud konkreetne ja mõõdetav mõju.
3. Häiriva olukorra tekitatud tunded.

Näiteks:
„Kui välisuks on lahti, läheb tuba külmaks, ma pean küttearve eest rohkem maksma ja see teeb mind murelikuks.“
„Kui ratas on sissesõiduteel, pean ma hoovi sõitmiseks autost välja tulema ja see ärritab mind.“
„Kui sa mind laupäeva hommikul vara üles ajad, ei saa ma end välja magada ja see teeb mind pahaseks.“
„Kui te lähete tuppa, porised saapad jalas, pean ma põrandapesuks aega kulutama ja see on minu jaoks tüütu.“

Ennastkehtestava minasõnumi õnnestumiseks on vaja
Selge eneseväljenduse oskust – minakeelt;
Hinnanguvabadust – oskust kirjeldada ebameeldivat olukorda faktipõhiselt;
Oma tegeliku kogemuse mõistmist, et öelda välja käegakatsutav, võimalikult konkreetne mõju ja tegelik tunne.

 

Artikkel pärineb: www.sinamina.ee