Enamik ülekaaluliste laste vanemaid arvab, et nende lapsed on „parajas kaalus”

Artikkel pärineb: kliinik.ee 

https://www.kliinik.ee/uudised/aid-35321/enamik-ulekaaluliste-laste-vanemaid-arvab-et-nende-lapsed-on-parajas-kaalus-%9D

sööbKuigi ülekaaluliste laste arv on viimaste aastakümnete jooksul suurenenud, arvab uue uurimuse kohaselt valdav osa vanemaid, et nende lapsed on „umbes õiges kaalus”.

NYU Langone meditsiinikeskuse uurijate sõnul on see esimene uuring lapsevanemate arusaama muutumatuse kohta aja jooksul seoses nende eelkooliealiste laste kehakaaluga. Uurijad analüüsisid andmeid, mis pärinevad USA riiklikust toitumisalasest uuringust (NHANES). Uuringu korraldasid USA haiguste kontrolli ja ennetuse keskused (Centers for Disease Control and Prevention ), kes kasutasid Ühendriikide täiskasvanute ning laste tervise ja toitumise hindamiseks füüsilisi läbivaatusi ja vestlusi. Kahel ajavahemikul uuriti kaht rühma lapsi: 3389 last aastatel 1988–1994 ja 3151 last aastatel 2007−2012.

Nende uuringute käigus küsiti vanematelt, kas nad leiavad, et nende 2–5aastased lapsed on ülekaalulised, alakaalulised või umbes õiges kaalus.

Peaaegu kõik esimesse uurimisrühma kuuluvate ülekaaluliste poiste vanemad leidsid, et nende pojad olid „umbes õiges kaalus” (97%). Teise uurimisrühma tulemused olid üsna sarnased (95%).

Ülekaaluliste tüdrukute vanemate tulemus oli vaid õige pisut parem. Ligikaudu 88% esimeses uuringus osalenud vanematest ja 93% viimases uuringus osalejatest leidsid, et nende tütred on „umbes õiges kaalus”.

„Tulemused ühtivad varasemate uurimistulemustega, mille kohaselt arvab märkimisväärselt suur arv vanemaid ekslikult, et nende ülekaaluline eelkooliealine laps on „umbes õiges kaalus”,” sõnas nimetatud uuringu juhtivautor teadusdoktor Dustin Duncan.

Dr Duncan rõhutab ka, et vanemad võrdlevad tihti oma lapsi teiste lastega ja otsustavad selle põhjal, kas nende laps on ülekaaluline.  Selle asemel, et võrrelda lapsi teaduslike kasvukõverate abil, kasutavad lapsevanemad tema sõnul standardina tõenäoliselt teisi lapsi.