Elatisabi

Vanematel on oma laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused. Vanem on kohustatud ülal pidama oma alaealist last.

Elatisabi on riigi makstav lühiajaline toetus lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust.

Elatisabi seadus on loodud eesmärgiga ärgitada vanemaid elatist seaduslikult teel nõudma, mis peaks parandama ühe vanema ülalpidamisel olevate laste olukorda.

Riigi makstav elatisabi on osa elatise summast, mida peaks teine vanem lapsele maksma. Elatisabi makstakse elatisnõude kohtumenetluse jooksul ning pärast kohtuotsuse jõustumist nõuab riik elatisabi taotlejale makstud elatisabi summad sisse teiselt vanemalt ehk elatisnõude võlgnikult.

Loe edasi: http://www.sm.ee/