Eesti Haigekassa Infoteatmik 2015

Screen Shot 2015-04-06 at 10.32.43Artikkel pärineb: haigekassa.ee

https://www.haigekassa.ee/et/uudised/saabuval-nadalal-jouab-elanike-postkastidesse-haigekassa-infoteatmik

Teatmikus tutvustatakse täpsemalt Eesti tervishoiusüsteemi, sh perearsti ja pereõe teenuseid, eriarstiabi rolli ning soodusravimite ja meditsiiniseadmete hüvitamise põhimõtteid.

Trükisest leiab ka infot selle kohta, kuhu pöörduda, kui on vaja kiirelt asjatundlikku nõuannet või arstiabi ning kuidas käituda siis, kui ei ole rahul saadud raviteenuste kvaliteediga. Samuti saab teatmikust näpunäiteid selle kohta, mida teha, kui arstiabi vajadus tekib teises Euroopa riigis viibides.

Tervishoid on valdkond, mis puudutab meid kõiki. Teadlikkus tervishoiusüsteemi toimimisest ning selle võimalustest aitab kaasa sellele, et iga inimene saab vajalikku ja õigeaegset abi ning hüvitisi, mida ravikindlustus võimaldab. Juhul kui lugemise käigus tekib lisaküsimusi, siis saab neile vastused haigekassa infotelefonil 16 363.

Infoteatmik on saadaval eesti ja vene keeles, kui on soov saada paberkandjal trükist, siis palume sellest teada anda e-posti teel info@haigekassa.ee või telefonil 16 363.

Infoteatmik on kättesaadav elektrooniliselt (eesti keeles siin (pdf)ja vene keeles siin (pdf)).