DNA ANALÜÜS isikute tuvastamiseks ja isaduse määramiseks

Tegeleme Tartu Ülikooli Üld- ja Molekulaarpatoloogi Instituudis DNA testidega isikute tuvastamiseks ja bioloogilise isaduse määramiseks. Oleme selliseid DNA analüüse läbi viinud alates 1995.-ndast aastast. Alljärgnevalt on toodud vastused mõningatele tüüpilistele küsimustele, mida analüüsi vastu huvi tundvad inimesed sageli esitavad.

Kas DNA analüüsile tulekuqks peab kohtu poole pöörduma? 
Ei pea. DNA analüüs isaduse tuvastamiseks võib olla läbi viidud:
a) määratuna kohtu poolt
b) kohtuväliselt, lähtudes osapoolte soovist.

Millised isikud peavad DNA analüüsi läbiviimiseks isiklikult kohale ilmuma? 
Koos isikut tõendava dokumendiga (täiskasvanutel pass ja lastel sünnitunnistus) peavad kohale tulema ema, laps või lapsed ja testitav meesisik. Vajalik on kõigi osapoolte samaaegne kohalviibimine. Vere võtmine kolmelt isikult ja dokumentide vormistamine võtab aega umbes kakskümmend minutit. Salaja võetud ja analüüsile toodud materjale (juuksekarvad vms.) me ei analüüsi.

Milline on uuritav materjal bioloogilise isaduse väljaselgitamisel? 
Bioloogilise isaduse väljaselgitamiseks võtame täiskasvanutelt veenivere ja lastelt vere näpuotsast.

Milline on analüüsi lõpptulemus? 
Põhimõtteliselt võib olla tulemus kahesugune:
1) välistus, mille korral on selgunud, et uuritud meesisik ei saa olla uuritud lapse bioloogiline isa;
2) tõestus, mille korral on selgunud, et uuritud meesisikul on olemas just sellised DNA varianid, mille uuritud laps on saanud oma bioloogiliselt isalt. Lähtudes mehel leitud DNA variantide esinemissagedusest arvutatakse välja, milline on tõenäosus, et “isaks sobivus” võiks olla tingitud asjaolude juhuslikust kokkusattumisest. Kui leiab aset välistus, on selle usaldusväärsus praktiliselt 100%-i, kui aga tõestus, siis üle 99%-i.

Millisel kujul väljastatakse analüüsi lõpptulemus? 
Tulemus väljastatakse ekspertiisiaktina, kus on ära toodud:
1) uuritavate inimeste isikuandmed ja ekspertiisil käimise aeg ning koht;
2) uurimistulemused tabeli kujul DNA markerite kaupa;
3) järeldus;
Vaata ekspertiisiakti näidis.

Milline on garantii, et tulemused kajastavad tegelikkust? 
Ekspertiisiakt väljastatakse allkirjastatuna kahe eksperdi poolt. Eksperdid vastutavad andmete õigsuse eest kriminaalkorras. Valeandmete väljastamine eksperdi poolt on kriminaalkuritegu Kriminaalkoodeksi paragrahvid 173 ja 175. Kuna ekspertiisiaktis on ära toodud kõik uuritud DNA variandid, on kogu ekspertiis vajadusel korratav mõnes teises DNA analüüse tegevas asutuses. DNA variandid püsivad muutumatuna kogu inimese eluaja, seega on ka analüüs korratav niikaua, kuni kõik analüüsil osalenud isikud on kättesaadavad.

Milline on analüüsi maksumus? 
Tüüpilise juhtumi analüüsil, kus on kolm uuritavat isikut (ema, laps ja meesisik) ja materjal on meie poolt võetud, on analüüsi hinnaks 4,000.- EEK-i. Suurema isikute arvu või keerukama uurimismaterjali korral (skelett vms.) sõltub hind kuluvate laborivahendite hulgast ja töömahust.

Kuidas võtta ühendust DNA-analüüse tegeva laboriga?
Kontaktisik: Gunnar Tasa (http://www.ut.ee/~gtasa/)
G. Tasa mobiiltelefon (8) 255 105 92
TÜ ÜMPI aadress Biomeedikum, Ravila tn 19, 50411 Tartu
Tel. (27) 374 217 või (27) 374 219 või (27) 374 210
Fax. (27) 374 212
E-mail gtasa@ut.ee

Vaata ka kirjutist DNA analüüsist (http://www.ut.ee/~gtasa/IMGI_PM), mis avaldati “Postimehes” ja kus selgitatakse analüüsi läbiviimise põhimõtteid.

Gunnar Tasa

Inimese bioloogia ja geneetika õppetool
Üld- ja molekulaarpatoloogia instituut
Arstiteaduskond

Ravila 19, 50411 Tartu