Alkohol ja alaealised

http://www.jootargalt.ee/alkohol-ja-alaealised

internetEesti seadused keelavad alkoholi tarvitamise alaealiste poolt, alkoholi müügi ja pakkumise alaealistele, aga ka alaealiste rakendamise alkoholi serveerimisega seotud töödel.

Alaealisel on alkohoolse joogi tarbimine keelatud. Samuti on keelatud omada või vallata alkohoolset jooki. Alaealise poolt alkohoolse joogi tarbimise eest karistatakse rahatrahviga kuni kümme trahviühikut ning ostmise eest kuni 20 trahviühikut.

Alkohoolse joogi pakkumine või üleandmine alaealisele on keelatud. Vanusepiirangu rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (juriidilise isiku puhul rahatrahviga kuni 50 000 krooni). Alkohoolse joogi ostmise eest alaealisele või joobnud olekus isikule – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Alaealist ei tohi rakendada töödel, mis on seotud alkoholi käitlemisega, välja arvatud ladustamisel või edasitoimetamisel kaubanduslikul eesmärgil, kui on tagatud, et alaealine puutub selle käigus kokku üksnes avamata pakendis alkoholiga.

Alkoholi tarvitamise piiramise tagamaad

Miks alaealised alkoholi tarbivad? Missugused on sellega kaasnevad riskid? Kuidas seda saaks ennetada? Neile küsimustele annab vastuseid National Institude on Alcohol Abuse and Alcoholism Ameerika näitel. Muuhulgas arutletakse artiklis, et alkoholi tarbides on noortel suurem risk nii iseendale kui ühiskonnale – veel arenev organism ja aju võivad kahjustuda ning põhjustada näiteks mälu ja hormonaalse tasakaalu probleeme tulevikus. Samuti kasvab alkoholi tarbides riskeeriv käitumine, mis võib põhjustada riskeerivat seksuaalset käitumist, õnnetusi või muid kahjulikke tagajärgi. Lähemalt saate lugeda siit.