BÜROO- JA TURUNDUSASSISTENDI KOOLITUS 09. aprill 2018 – 09. mai 2018

Koolituse eesmärgiks on turundusassistendi oskusi eeldaval ametikohal edukalt töötamiseks vajalike ja sellisele tööle saada aitavate praktiliste oskuste omandamine. Koolitusele järgneb tööpraktika ettevõttes.

Koolitus on mõeldud noortele vanuses 16-29 aastat, kes ei ole omandanud kõrgharidust, kuid kellel on soov töötada turundusassistendi oskusi eeldaval ametikohal ja kes praegu ei tööta ega õpi ning soovivad läbida turundusassistendi koolituse koos töölesaamist toetavate tegevustega (praktilised tööd, tööklubid, nõustamine).

Programm (õpe eesti keeles):

  • Eesmärgipärane, avatud ja positiivne suhtlemine
  • IKT-töövahendite ja kontoritöö tarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook) kasutamine
  • Ettevõtte/toodete/teenuste esitlemine
  • Turunduse põhimõtted ja teostamine
  • e-turundus: kanalid, vahendid, teostamine
  • Info-, reklaam- ja müügimaterjalide koostamine ja kujundamine (pilditöötlus- ja kujundustarkvara Adobe PhotoShop ja Adobe Illustrator kasutamine)
  • Meeskonnatöö

 

Lektorid:

  • BCS Koolituse koolitajad: Kersti Laidvee, Margus Sakk, Merje Vaide, Andrus Koka, Tarmo Rosenfeldt, Ants Sild;
  • BCS Koolituse partnerkoolitajad: Hille Luht-Pihelgas, Karmen Ruut

 

Päevade arv: 22 päeva (sees töölesaamist toetavad tegevused: tööklubid, nõustamine)
Tundide arv: 176 akadeemilist tundi
Koolituse raames on võimalik sooritada arvutikasutamise oskuste sertifitseerimisprogrammi ECDL eksamid ja saada neid arvutikasutamise oskusi tõendav sertifikaat.
Koolitus on tasuta, osalejatele makstakse stipendiumi, vajadusel ka sõidutoetust.

Projekt saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.

Lisainfo ja registreerimine koolitusele:
Regina Mathisen
tel 680 6880

regina.mathisen@bcs.ee