Teismeliste seksuaalkäitumise kujundavad vanemad

http://teadus.err.ee/v/tervis/5bb6c59c-17e8-48ed-bf86-875731fa4c42

PIlt: parentdish.com

PIlt: parentdish.com

Vastavalt Kanada teadlaste uuele uuringule on teismeliste seksuaalkäitumise suurimaks mõjutajaks nende vanemad ja kodune kasvatus. Vastupidiselt levinud arvamusele on sõprade ja meedia tähtsus noorte seksuaalsuse kujunemisel väiksema tähtsusega.

Montreali ülikooli teadlaste uuringus osales üle 1100 ema ja peaaegu 1200 noort vanuses 14–17 aastat. Peaaegu pooled osalenud teismelistest leidsid, et vanemad on nende suurimaks eeskujuks. Sõprade seksuaalkäitumine mõjutas kolmandikku vastanutest ja ainult 15% noorukitest tunnistas, et jäljendavad kuulsate iidolite käitumist.

Teadlased juhtisid tähelepanu ka sellele, et vanemate eeskuju peeti olulisemaks just nendes peredes, kus seksuaalsusest rääkimine on tavaline. Teismelised, kes saavad kodus piinlikkustundeta arutleda seksuaalsust puudutavatel teemadel, on teadlikumad suguhaiguste levikuga kaasnevatest riskidest ja tagajärgedest.

Uuringust selgus aga ka kurb tõsiasi, et tihtipeale alahindavad vanemad enda rolli ja mõju teismeliste seksuaalkäitumisele. 78% küsitletud emadest arvas, et nende lapsed järgivad pigem sõprade eeskuju. Eriti tundsid emad puudust isa toetavast abist teismeliste harimisel.

Uurimuse autori dr Jean-Yves Frappier’ sõnul viib seksuaaltervise küsimuste üle arutlemine vastutustundlikumale käitumisele ja rõhutab, et kõige olulisem on usalduslik suhe perekonnaliikmete vahel. Ka meditsiinitöötajad ja meedia peaksid lapsevanemaid rohkem julgustama olema aktiivseks eeskujuks teismelistele ja pakkuma neile elutervet lähenemist seksuaalkäitumisele.

Uuringu tulemusi esitleti Kanada pediaatrite ühingu iga-aastasel konverentsil.

Vaata veel: Teens Look to Parents as Guide to Healthy Sexual Behaviors (HealthDay News)

Toimetas Kirsikka Kurg, ERR Teadusuudised