IT spetsialist-tarkvaraarendaja koolitus 3.aprill 2017 – 22.juuni 2017

IT spetsialist-tarkvaraarendaja koolitus

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele  IT spetsialisti-tarkvaraarendaja tööks vajalikke erialaoskusi ning -teadmisi.

Koolitusele on oodatud 16-29 aastased noored, kes hetkel ei õpi ega tööta. Varasemad IT-alased teadmised ei ole nõutud.

Õpiväljundid
IT spetsialisti -tarkvaraarendaja koolituse läbinu:

 • tunneb tarkvaraarenduse põhimõtteid ja elutsüklit
 • oskab kasutada tarkvara analüüsi- ja arendusvahendeid
 • tunneb programmeerimise keelekonstruktsioone ja oskab neid kasutada
 • teab andmebaaside loomise põhimõtteid ja oskab neid rakendada
 • oskab luua ja disainida veebirakendusi
 • oskab tarkvara testida, dokumenteerida, paigaldada
 • tunneb arvuti riistvara ning süsteemi- ja rakendustarkvara tööpõhimõtteid
 • kasutab kontoritarkvara
 • tunneb arvutivõrkude seadmeid, arhitektuuri ja teenuste osutamise põhimõtteid
 • teab IT turvariske ning kasutab turvameetmeid
 • tunneb IT-valdkonna seadusandlust ning tööohutuse reegleid
 • oskab teenindada kliente, teostada müüki, tegutseda meeskonnas, teha tööd projektipõhiselt

Koolitus sobib IT-valdkonnas algajatele. 

Õpe toimub eesti keeles ning on kombineeritud klassiõppe ja praktilise õppena IT-valdkonna ettevõttes.

Koolituse lõpus on võimalik sooritada kutseeksam ja saada kutsetunnistus.

Koolitus pakub tööle minekuks vajalikku tuge.

Koolitus on tasuta, osalejatele makstakse stipendiumi ja sõidutoetust.

 

Koolituse toimumise koht: Aia tn 7, Tallinn

Koolituse lõpus võimalus sooritada kutseeksam (EUCIP).

Projekt saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.

Lisainfo ja registreerimine koolitusele: Katrin Sulg

e-post: katrin.sulg@bcs.ee

lisainfo www.bcskoolitus.ee