Laialdaste arvuti kasutusoskustega teenindusassistendi koolitus 08.05-06.06.2017

BCS Koolitus AS viib läbi koolituse

„Laialdaste arvuti kasutusoskustega teenindusassistendi koolitus”.

Järgmise koolituse toimumise aeg: 08.05-06.06.2017

Koolitus on mõeldud igas vanuses inimestele, kes on vähemalt 12 kuud tööturult eemal olnud (sealhulgas näiteks lapsehoolduspuhkusel viibimise, ajateenistuse, laste või teiste pereliikmete eest hoolitsemise, tervisliku seisundi vms põhjusel), kes hetkel ei tööta ega õpi.

Õpiväljundid
Laialdaste arvuti kasutusoskustega teenindusassistendi koolituse läbinu:
• oskab suhelda eesmärgipäraselt ja positiivselt
• oskab kasutada oma töös IKT-töövahendeid, kontoritöö tarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook), pilditöötlustarkvara (Adobe PhotoShop) ja kujundustarkvara (Adobe Illustrator)
• oskab teha meeskonnatööd.

Õpe toimub eesti keeles.

Koolituse raames on soovijatel võimalik sooritada arvutikasutamise oskuste sertifitseerimisprogrammi ECDL eksamid ja saada neid oskusi tõendav sertifikaat.

Koolitus pakub tööle minekuks vajalikku tuge. Koolituse järel on kõigil osalejatel võimalik läbida tööpraktika ettevõttes.

Koolitus on tasuta, osalejatele makstakse stipendiumi, vajadusel ka sõidutoetust.

Koolitus saab teoks projekti raames: http://www.bcskoolitus.ee/klienditeenindajaprojekt

Lisainfo ja registreerimine: Regina Mathisen, tel tel 680 6880, Regina.Mathisen@bcs.ee