Head peresuhted hoiavad teismelisi halvast eemal

http://teadus.err.ee/v/%C3%BChiskond/909a643d-d958-4ae8-b785-4e1da12c4cf3

Pilt: at-risk.org

Pilt: at-risk.org

Teismelised, kes vanematega suheldes väljendavad julgelt oma seisukohti, panevad teistest tugevamalt vastu ka eakaaslaste ahvatlustele juua alkoholi või proovida narkootikume. Sellisele tulemusele jõudsid Virginia ülikooli teadlased ajakirjas Child Development ilmunud uuringus, mida vahendab Physorg.com.

Vaatluse all oli enam kui 150 teismelist koos vanematega. Osalejate seas oli inimesi erinevatest sotisaalmajanduslikest, rassilistest ja rahvuslikest gruppidest. Teismeliste käitumist jälgiti 13-, 15- ja 16aastaselt. Seejuures olid suurema tähelepanu all nende suhted emadega, sotsiaalsed oskused ja lähedased sõprussuhted. Andmete kogumisel ei piirdutud üksnes noorte endi aruandlusega, vaid räägiti ka nende vanemate ja sõpradega. Teismeliste sotsiaalseid suhteid pereliikmete ja sõpradega jälgiti ka lihtsalt kõrvaltvaatajana.

Vaatlustulemustest selgus, et noored, kel oli kindel oma seisukoht kodustes aruteludes, seisid kindlamalt vastu ka kaaslaste ahvatlustele pruukida alkoholi või uimasteid. Viimases paistsid kõige paremini silma noored, kes vaidlesid emaga oskuslikult hinnete, raha, koduste tööde ja sõprade teemal. Osava sõnavahetusena käsitleti uurimuses seda, kui teismeline püüdis ema veenmisel kasutada põhjendatud argumente, mitte lihtsalt emotsionaalset väljapressimist, virisemist või hädaldamist.

Teadlaste sõnul kandus noorte kodus saavutatud positiivne iseseisvus üle ka suhetesse sõpradega.

Analüüsist tuli välja seegi, et noored, kel olid head suhted nii koduste kui ka eakaaslastega, ei allunud omasuguste katstele ahvatleda neid kurjale teele. Teadlased põhjendavad seda turvatundega, mida pakub teismelisele teadmine, et nad võivad igasuguste küsimuste ja muredega oma emade poole pöörduda. Seega ei sõltu noored üksnes oma sõpradest ja ei tunne nii ka survet kõiki rumalusi nendega koos teha.

Toimetas Laur Kanger, ERR Teadusuudised